Mostrar asignaturas

Menú


Version 1.0

Mostrar asignaturas

Abreviatura[Ordenable]Código asignatura[Ordenable]Nombre asignatura[Ordenable]Tipo asignatura[Ordenable]Guia
Pro1614G01001Programación IOB Guía docente
IB614G01002Informática BásicaOB Guía docente
Cal614G01003CálculoOB Guía docente
MD614G01004Matemática DiscretaOB Guía docente
AXO614G01009Administración e Xestión de OrganizaciónsOB Guía docente
Pro2614G01006Programación IIOB Guía docente
FC614G01007Fundamentos dos ComputadoresOB Guía docente
Est614G01008EstatísticaOB Guía docente
TE614G01005Tecnoloxía ElectrónicaOB Guía docente
Alx614G01010ÁlxebraOB Guía docente